Choose your language
nl us es

atencion policlinico.jpg

Gezondheidszorg op Cuba

Cuba is een ontwikkelingsland, maar de gezondheidsindicatoren, zoals  kindersterfte en levensverwachting, komen heel dicht in de buurt van Nederland. In 2018 was de kindersterfte op Cuba onder de vijf per duizend levendgeborenen (4.4/1000) en in NL was dit 3.5/1000. De levensverwachting bij de geboorte was op Cuba 78.9 jaar terwijl die in Nederland 81.5 jaar was.

Factoren die hierbij een rol spelen zijn de gratis  zorg, de goede bereikbaarheid voor iedereen, de hoge doktersdichtheid (8.9/1000) en de grote nadruk op preventie. Sinds het begin van de revolutie (1959) is er in Cuba een preventief beleid gevoerd met name op het gebied van infectieziektebestrijding. Sinds het 'programma del médico y enfermera de la familia' (in het Nederlands: "het programma van de huisarts en verpleegkundige van de familie") in de jaren ’80 werd geïntroduceerd is preventie naast behandeling en revalidatie een taak van de arts. Men legt op Cuba tevens sterk de nadruk op het betrekken van de gemeenschap in de zorg. Hierbij is het duo huisarts-verpleegkundige in de wijk, de spil in de zorg. Zij betrekken familie, sociaal netwerk en wijkorganisaties. Deze wijkorganisaties zetten zo nodig specifieke zorg-ondersteunende programma’s in om de gezondheid van de bewoners in de wijk zo goed mogelijk te ondersteunen. Daarnaast heeft het team van huisarts en verpleegkundige korte lijnen met de poliklinieken, gespecialiseerde ziekenhuizen en geestelijke gezondheidcentra. Met als resultaat een goed functionerende gezondheidszorg in de wijk.


CubaMedic

Kortelaan 60
3601 HM Maarssen

Contact

info@cubamedic.nl
+31 6 4641 6766

LinkedIn-Logo-2C.jpg  Twitter_nov-2013.jpg  IG_Glyph_Fill.png  Facebook_nov-2013.jpg  

Onderneming

Kamer van Koophandelnr: 75250845

Copyright

© CubaMedic 2019

Realisation website
Reclamebureau Lot to Design