Choose your language
nl us es

National School of Public Health in Havana, Cuba

Studiereis Cuba ‘Gezondheidsprogramma’s in de community’

Voor een arme land, zijn de gezondheidsparameters i.e een lage kindersterfte bijzonder goed, vooral door de nadruk op preventie. De preventieve benadering wekt de interesse van medici over de hele wereld. Hierop baseren we het ontwerp van deze studiereis. 

Coordinatoren: Dr Niubel Díaz Padilla, donorarts KNMG en Prof. Dr Lilia González Cárdenas. Assistant Professor. Specialist on Comprehensive General Medicine. Doctor in Medical Education

 

Programma

Maandag 

9:00 u Opening van de cursus. Identificatie van verwachtingen. Introductie van het programma. 

Spreker: Prof. MSc. Xiomara Martín Linares. Auxiliar Professor. Hoofd van de afdeling Buitenlandse Zaken van ENSAP.

9:20 u LezingPresenteren van de National School of Public Health.

Spreker: Prof DrTeresa de la Caridad Pérez Díaz, Specialist on Comprehensive General Medicine. Doctor in Medical Education.

10:00 u Lezing: Cubaans nationaal gezondheidssysteem en belangrijkste programma's.

Spreker: Prof. Dr Lilia González Cárdenas. Assistant Professor. Specialist on Comprehensive General Medicine. Doctor in Medical Education. 

12:00 u Lunch 

14:00 u LezingGezond ouder worden en gemeenschapsdiensten voor ouderen.

Tour to the Corazones Alegres elderly Day-Care Center in Aldabó, Altahabana, Boyeros gemeente. Ontmoeting met ouderen en het personeel. 

Spreker: Prof Dr Lilia González Cárdenas. 

 

Dinsdag 

9:00 u Lezing: Gezondheidsgebied als scenario voor eerstelijnsgezondheidszorg

Bezoek aan een community policlinic “Moncada”in Plaza de la Revolución,Havana

Inleiding en bezoek aan een huisartspraktijk van een duo huisarts-wijkverpleegkundige.  

Spreker: Prof. Dr Lilia González Cárdenas. 

12:00 u Lunch 

14:00 u Lezing: Eerste lijn gezondheidszorg en familier geneeskunde in Cuba.

Spreker:Prof. Dr Lilia González Cárdenas. Assistant Professor and specialist on Comprehensive general Medicine. Doctor in Medical Education

Woensdag

9:00 u Lezing: Heroriëntatie van de geestelijke gezondheid op de gemeenschap. Programma's van geestelijke gezondheid.

Spreker: Prof Dr Sc. Teresa de la Caridad Pérez Díaz en Dr. Teresa García Pérez, Joaquín Albarrán Medical Faculty. 

Bezoek aan een Community Mental Health Center in Arroyo Naranjo, Havana

12:00 Lunch 

14:00 u Lezing: Management en controle van Cancer in Cuba. 

Spreker: Prof. Dr. Belniu Díaz Padilla. Assistant Professor en specialist in coloproctologie in het Joaquín Albarrán Klinisch chirurgisch ziekenhuis. 

Rondleiding in het Ziekenhuis.

 

Donderdag 

9:00 u Lezing: Revalidatie van patiënten met psychiatrische aandoeningen.

Spreker: Prof Dr Sc. Teresa de la Caridad Pérez Díaz en Dr Teresa García Pérez. 

Rondleiding in Havana Psychiatric Ziekenhuis

12:00 Lunch 

14:00 u Rondleiding in “Muraleando”, educatief cultureel project van de gemeenschap Lawton, 10 de Octubre gemeente, Havana. 

Spreker: Prof Dr Lilia González Cárdenas 

 

Vrijdag 

9:00 u Lezing: Gezondheidszorg voor kwetsbare groepen in de erstelijns-gezondheidszorg

Rondleiding in Ismaelillo Maternal Home in Plaza de la Revolución, Havana. Ontmoeting met het personeel en de patiënten.

Spreker: Prof. Dr Isabel Benitez Hernández. Assistant Professor. Specialist on Comprehensive General Medicine. Master in Primary HealthCare. 

12:00 u Lunch 

14:00 u Geintegreerd Seminair. Levering van certificaten. Alle professoren.

Datum nader te bepalen


Meer informatie?


Heeft u belangstelling of vragen?

Neem contact op met:

Dr. Niubel Díaz Padilla - CubaMedic 

mail  of bel 06 4641 6766  


Doelgroepen:

  • artsen
  • huisartsen
  • psychiaters
  • verslavingsartsen
  • sociale geneeskunde artsen
  • artsen ouderengeneeskunde
  • psychologen
  • wijk verpleegkundigen

De voertaal is Spaans met daarbij simultaanvertaling in het Engels door een tolk.


CubaMedic

Kortelaan 60
3601 HM Maarssen

Contact

info@cubamedic.nl
+31 6 4641 6766

LinkedIn-Logo-2C.jpg  Twitter_nov-2013.jpg  IG_Glyph_Fill.png  Facebook_nov-2013.jpg  

Onderneming

Kamer van Koophandelnr: 75250845

Copyright

© CubaMedic 2019

Realisation website
Reclamebureau Lot to Design