Choose your language
nl us es

Cubaanse vereniging van psychiatrie, Havana, Cuba 

Studiereis Cuba 1 tot 5 Februari 2021:

Cubaanse gezondheidszorg met de focus op geestelijke gezondheidszorg

Een succesvolle eerstelijnszorg in de GGZ, wat zijn de mogelijkheden? Kan de samenwerking tussen de eerste-, tweede- en derdelijnszorg in Nederland verder verbeteren? En hoe kan de organisatie van de Jeugdzorg en de WMO efficiënter worden? Dit zijn een paar voorbeelden van vragen die leven in de Nederlandse gezondheidszorg. Deze studiereis biedt de mogelijkheid bij een ander in de keuken te kijken en u te laten inspireren.

U bent van harte uitgenodigd voor het volgen van een geaccrediteerde nascholing op Cuba.

Kenmerkend voor de gezondheidszorg in Cuba is dat iedereen toegang heeft tot gezondheidszorg (universele dekking). Gezondheidsdiensten zijn sterk wat betreft preventie en gaan uit van een gezondheidsbenadering. Dit gezondheidszorgsysteem begint in de huisartsenpraktijken in de community (met als spil het duo huisarts - wijkverpleegkundige) en eindigt in de ziekenhuiszorg. De Cubaanse gezondheidszorg wordt internationaal erkend en wekt de interesse van zorgverleners uit de hele wereld.

ccsm.png
CCSM in Santiago de las Vegas in Habana

Geestelijke gezondheid speelt een leidende rol in deze universele dekking. Ook de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) begint in de community en wel in de Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg in de wijk (CCSM). Vanuit deze eerste lijn wordt nauw samengewerkt met algemene en psychiatrische ziekenhuizen. GGZ in Cuba omvat een breed spectrum: van benadering van psychosociale aspecten, die verband houden met de belangrijkste oorzaken van morbiditeit en mortaliteit, tot de meest recente therapieën. De GGZ in Cuba is uitgerust met nationale programma’s (o.a. gericht op suïcidaliteit en verslaving) en de GGZ instellingen zijn over het hele land verspreid.

De onderwerpen van deze cursus zijn op bovenstaande gebaseerd, waarbij zowel psychiatrische/psychologische zorgverlening wordt behandeld als ook de koppeling met andere medische specialismen.

Onderwerpen die in de cursus aan bod komen:

 1. Het Cubaanse zorgstelsel en de geestelijke gezondheidszorg op Cuba
 2. De gezondheidsprogramma’s van preventie en zorg van suïcidaal gedrag
 3. De gezondheidsprogramma’s van verslaving in de verschillende lijnen van zorg (gebruik van natuurlijke en traditionele geneeskunde)
 4. Signalering en begeleiding van psychiatrische stoornissen en terugkeer naar de samenleving 
 5. Management van psychologische aspecten door verschillende (medisch) specialisten betrokken in de zorg
 6. Zorg voor kinderen

De cursus bestaat uit een plenair gedeelte en bezoeken aan o.a. CCSM, huisartsen, een psychiatrisch ziekenhuis.

Graag willen de docenten vooraf weten welke vragen er bij u leven, zodat zij daar in deze cursus op in kunnen spelen. 

Lees ter inspiratie dit artikel: 
MEDICC Review, October 2013, Vol 15, No 4 “Community Mental Health Services in Cuba”, Conner Gorry MA.

Maandag 1 t/m vrijdag 5 februari 2021 in Havana


Schrijf nu in!


Heeft u belangstelling of vragen?

Neem vóór 15-12-2020 contact op met:

Dr. Niubel Díaz Padilla - CubaMedic 

mail  of bel 06 4641 6766  


Doelgroepen:

 • Basisartsen
 • huisartsen
 • psychiaters
 • arts ouderengeneeskunde
 • psychologen
 • verslavingsartsen
 • beleidsmakers
 • (wijk)verpleegkundigen

De voertaal is Spaans met daarbij simultaanvertaling in het Engels door een tolk.


Programma

Maandag 9-12 u
Lezing: Organizatie van de Cubaanse gezondheidszorg. Update. 
Lezing : Geschiedenis van de Cubaanse psychiatrie en organisatie. 
Plaats: Calixto García ziekenhuis, Havana

12.00 Lunch 

Maandag 14-17 u
Lezing: Stress kliniek en psychosomatiek.  
Rondleiding en uitwisseling met professionals en patiënten.
Plaats: Calixto García ziekenhuis, Havana

 

Dinsdag 9-12 u 
Lezing: Het Cubaanse model van psychosociaal rehabilitatie in het psychiatrisch ziekenhuis van Havana. 
Plaats: Psychiatrisch ziekenhuis van Havana

12.00 Lunch 

Dinsdag 14-17 u
Lezing: titel volgt nog. 
Plaats: huisarts praktijk “Consultorio médico y enfermera de la familia”, Havana.
Rondleiding en uitwisseling met professionals.

 

Woensdag 9-12 u
Lezing: Heroriëntatie van geestelijke gezondheidszorg op de gemeenschap.
Plaats:  Centro comunitario de salud mental (CCSM) Habana Vieja 

12.00 Lunch 

Woensdag 14-17 u 
Lezing: Titel volgt nog. 
Plaats: Wijkpolikliniek, Havana
Rondleiding en uitwisseling met professionals.

 

Donderdag 9-12 u 
Lezing : Zorg voor gehandicapten in Cuba. 
Plaats: ”Centro psicopedagógico la Castellana”, Havana
Rondleiding en uitwisseling met professionals.            

12.00 Lunch 

Donderdag 14-17 u  
Lezing:  Prenatale mental zorg.  
Uitwisseling met professionals en patiënten. Consulten.
Lezing: Verslavingszorg in Cuba.
Plaats: Galy García Center, Enrique Cabrera ziekenhuis. . 
Presentatie van het centrum en uitwisseling met professionals.

 

Vrijdagochtend 9-12 u
Workshop: Wat kan de gezondheidszorg van Cuba en Nederland van elkaar lerén? 
Plaats: Residencia Universitaria in Havana

12.00 Lunch 

Vrijdagmiddag 14-16 u 
Eind evaluatie. Vergelijking met Nederland en uitreiken certificaat. 
Sluiting van de cursus


CubaMedic

Kortelaan 60
3601 HM Maarssen

Contact

info@cubamedic.nl
+31 6 4641 6766

LinkedIn-Logo-2C.jpg  Twitter_nov-2013.jpg  IG_Glyph_Fill.png  Facebook_nov-2013.jpg  

Onderneming

Kamer van Koophandelnr: 75250845

Copyright

© CubaMedic 2019

Realisation website
Reclamebureau Lot to Design